Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen bu Şartlar ve Koşullar detaylarımızı dikkatlice okuyun.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumlama

İlk harfin büyük harfle yazıldığı sözcüklerin anlamları aşağıdaki koşullar altında tanımlanır.

Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediğine bakılmaksızın aynı anlama gelir.

Tanımlar

Bu Hüküm ve Koşulların amaçları için:

 • İştirak, bir taraf tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir tüzel kişi anlamına gelir ve burada “kontrol”, 50 veya daha fazla hisse, hisse senedi faizi veya diğer menkul kıymetlerin yönetici veya diğer yönetim mercilerinin seçimi için oy kullanma hakkı anlamına gelir.
 • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) BEST KİTAP ÇEVİRİ VE EĞİTİM LTD .ŞTİ., İstiklal Cad. No: 178/1 Beyoğlu / istanbul.
 • Ülke: Türkiye
 • Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen tüm aygıtlar anlamına gelir.
 • Hizmet Web Sitesi anlamına gelir.
 • Şartlar ve Koşullar (“Şartlar” olarak da adlandırılır), Hizmetin kullanımına ilişkin olarak Sizinle Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu Şartlar ve Koşullar anlamına gelir.
 • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, hizmet tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilen veya kullanıma sunulan bir üçüncü taraf tarafından sağlanan herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir.
 • Web sitesi https://bestkitap.com adresinden erişilebilen Best Publishing anlamına gelir.
 • Sizbireysel erişimin ya da bireysel geçerliyse, erişme veya Hizmeti kullanarak hangi adına Hizmeti veya şirket ya da diğer bir tüzel kişi kullanıyor demektir.

Tanıma

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını ve Siz ve Şirket arasında işleyen sözleşmeyi düzenleyen Şartlar ve Koşullardır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmetin kullanımına ilişkin tüm kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini belirler. Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanmanız, bu Şartlar ve Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak bu Şartlar ve Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, Hizmete erişemeyebilirsiniz. Bu Hüküm ve Koşullar, Hizmete erişen veya hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya hizmet kullanarak, bu Şartlar ve Koşullara bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir bölümüyle aynı fikirde değilseniz, Hizmete erişemeyebilirsiniz.

18 yaşından büyük olduğunuzu beyan edersiniz. Şirket, 18 yaşın altındakilerin Hizmeti kullanmasına izin vermez.

Hizmete erişiminiz ve hizmet kullanımınız, Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bu politikaya uymanız koşuluna bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanmasıyla ilgili politika ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınızı ve yasanın sizi nasıl koruduğunu anlatır. Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Şirket’e ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bu politikalar dan hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Şirket’in bu tür web sitelerinde veya hizmetlerde veya bu tür web sitelerinde veya hizmetler de mevcut olan bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımı ndan veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve teyidersiniz.

Ziyaret ettiğiniz herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Sonlandırma

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir yükümlülük olmaksızın erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Fesih üzerine, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Uğrayabileceğiniz zararlara bakılmaksızın, Şirket’in ve tedarikçilerinin bu Şartların herhangi bir hükmü uyarınca tüm sorumluluğu ve söz konusu tüm olanlar için özel çareniz, Hizmet aracılığıyla herhangi bir şey satın almamışsanız, Hizmet aracılığıyla ödediğiniz miktar veya 100 USD ile sınırlı olacaktır.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir zaman özel, arızi, dolaylı veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz (ancak, şirket veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile, kar kaybı, veri veya diğer bilgilerin kaybı, iş kesintisi, kişisel yaralanma, Hizmetin, Hizmetle birlikte kullanılan üçüncü taraf yazılımve/veya üçüncü taraf donanımının kullanımı ndan veya herhangi bir şekilde kullanılamamasından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde gizlilik kaybı ndan kaynaklanan zararlar, bu Şartlar’ın herhangi bir hükmü yle bağlantılı olarak, şirket veya herhangi bir tedarikçi nin bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilse bile ve bu zararlar temel amacına uygun olarak başarısız olsa bile.

Bazı eyaletler, arızi veya dolaylı zararlar için zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez, bu da yukarıdaki sınırlamalardan bazılarının geçerli olmadığı anlamına gelir. Bu eyaletlerde, her iki tarafın sorumluluğu yasaların izin verdiği ölçüde sınırlandırılacaktır.

“OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ”

Hizmet, size “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ve herhangi bir garanti verilmeksizin tüm arıza ve kusurlarla birlikte verilmektedir. Yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilen azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Kuruluşları ve ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, hizmetle ilgili tüm zımni garantiler, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme garantileri de dahil olmak üzere, açık, zımni, yasal veya başka bir şekilde, tüm garantileri açıkça reddeder. , performans, kullanım veya ticari uygulama ders. Şirket, her geçen gün bununla sınırlı olmaksızın hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz ve Hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, diğer yazılım, uygulamalarla, sistemlerle veya hizmetlerle uyumlu olacağına veya diğer yazılımlarla, uygulamalarla veya hizmetlerle çalışacağına, kesintisiz olarak çalışacağına, performans veya güvenilirlik standartlarını karşıladığına veya hatasız kalacağına veya herhangi bir hata veya hatanın düzeltilenene veya düzeltilemeyeceğini hiçbir şekilde beyan etmez.

Belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirket sağlayıcısının herhangi bir beyan veya garantisini açık veya zımni olarak yapar: (i) Hizmetin işleyişi veya kullanılabilirliği veya bu konuda ki bilgiler, içerik ve malzemeler veya ürünler; (ii) Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya para birimi ile ilgili olarak; Veya (iv) Hizmetin, sunucularının, içeriğinin veya Şirket adına gönderilen e-postaların virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, saatli bomba veya diğer zararlı bileşenler içermediğinden.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli türde garantilerin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki muafiyetlerin ve sınırlamaların bazıları veya tümü sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasalar uyarınca uygulanabilecek en büyük ölçüde uygulanır.

Geçerli Kanun

Ülke yasaları, kanunlar ihtilafı kuralları hariç, bu Şartları ve Hizmeti kullanımınızı yönetir. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir. Uygulamayı kullanımınız diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Hizmet le ilgili herhangi bir endişeniz veya ihtilafıniz varsa, öncelikle Şirket’le iletişime geçerek anlaşmazlığı gayrı resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul emmkişisiniz.

Avrupa Birliği (AB) kullanıcıları için

Avrupa Birliği tüketicisiyseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının zorunlu hükümlerinden yararlanırsınız.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uygunluğu

Bunu temsil ve garanti (i) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ambargosuna tabi olan veya Abd hükümeti tarafından “terörist destek” ülkesi olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmamışsınız ve (ii) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklı veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almamaktadırsınız.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Şartlar’ın herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu kabul edilirse, söz konusu hüküm, yürürlükteki yasalar uyarınca mümkün olan en büyük ölçüde bu hükmün hedeflerini gerçekleştirmek için değiştirilecek ve yorumlanacaktır ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli olarak devam edecektir.

Feragat

Burada öngörülmedikçe, bir hakkın kullanılmaması veya bu Şartlar uyarınca bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin talep edilmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma yeteneğini etkilemeyecek veya bundan sonra herhangi bir zamanda bu tür bir performans alabilme yeteneğini etkilemez ve ihlalden feragat etme, sonraki ihlallerden feragat anlamına gelmez.

Çeviri Sözlüğü

Bu Şartlar ve Koşullar, bunları Hizmetimizde Sizin için kullanılabilir hale getirdiğimiz takdirde tercüme edilmiş olabilir.

Bir anlaşmazlık durumunda orijinal İngilizce metnin geçerli liğini yitirdiğini kabul emzsiniz.

Bu Hüküm ve Koşullarda Yapılan Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Şartları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bir revizyon malzeme ise, herhangi bir yeni koşul yürürlüğe girmeden önce en az 30 gün önceden bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceğiz. Maddi bir değişikliği neyin oluşturacağı kendi takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girince Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş şartlara bağlı olmayı kabul edersiniz. Yeni koşulları tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve Hizmeti kullanmayı bırakın.

Bize Ulaşın

Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • E-posta ile: info@bestkitap.com
 • Telefon numarası: +90 (212) 293-0866